ŽUPNIŠČE ŠKOCJAN

(Župnišče v Škocjanu na Dolenjskem)

 

Novo župnišče v Škocjanu je večnamenski dom z učilnicami, kapelo in stanovanjem za duhovnike. 

Osrednji prostor je kapela vstalega Kristusa razodetega na poti v Emavs. Oprema, ki je skrčena na minimum, je skoncentrirana v prezbiteriju, ki je polkrožno zaobljen. Križ je nakazan s svetlo poglobitvijo v steni. Korpus ni potreben, saj je kapela posvečena vstalemu Kristusu. Tabernakelj z večno lučko je lociran v centru križa in je srce kapele. Verniku nadomešča ikonografijo, ki je v celoti izvzeta iz prostora. Oltarna miza je zasnovana kot most med božjim prestolom (sedilijami) in božjo besedo (ambonom). V opremi je vrezan odlomek iz besedila, ki je posvečen dogodku razodetja učencem na poti v Emavs.

 

Vrsta objekta: Sakralni

Lokacija: Škocjan na Dolenjskem, Škocjan 30

Naročnik: Župnija Škocjan

Leto projekta: 2007

Leto izgradnje: 2008-12

 

  • Curk arhitektura
  • Curk arhitektura
  • Curk arhitektura
  • Curk arhitektura