KMEČKI TURIZEM KAPLERJEV MLIN

Prenova domačije

Domačija Kaplerjev mlin se nahaja ob potoku Radulja v vasi Zavinek pri Škocjanu na Dolenjskem. Domačijo sestavlja več stavb, najstarejša in najzanimivejša pa je hiša z mlinom iz leta 1783, ki je od leta 2005 zaščitena kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Domačija je v celoti prenovljena, na mestu nekdanjega gospodarskega poslopja pa smo zasnovali nov apartmajski objekt z gostinskim delom v pritličju. 

Vrsta objekta: Gostinsko nastanitveni

Lokacija: Škocjan na Dolenjskem, Zavinek 3

Naročnik: Jože Kapler

Leto projekta: 2008-09

Leto izgradnje: 2010

Foto: Boštjan Pucelj, Curk arhitektura