PRIZIDEK OŠ KOLEZIJA

Dozidava Osnovne šole in oprema

Pritličen prizidek Osnovne šole Kolezija je zgrajen med obstoječo šolo in Cesto v Mestni log. Zasnovan je v »L« tlorisni obliki in z dodanim zastekljenim prehodom v obstoječo šolo - v osi, ki jo je zasnoval že prvotni avtor osnovnega objekta arhitekt Grega Košak.

 

Objekt je pritličen, z ravno streho, na kateri bo v drugi fazi urejeno otroško igrišče. Načrtovan je v skladu s priporočili za gradnjo osnovnih šol, namenjen pa izvajanju osnovnošolskega izobraževanja. Obsega 5 učilnic za otroke 1. in 2. razreda, kabinet, malo zbornico, 3 svetovalne pisarne, večnamenski prostor, sanitarije ter prehod, ki povezuje obstoječi objekt OŠ Kolezija z novim prizidkom.

 

Pri razporeditvi prostorov smo kot izhodišče upoštevali funkcionalno zasnovo obstoječega objekta, smiselno povezavo komunikacij ter najustreznejšo orientacijo učilnic. Prostori so svetli, z velikimi odprtimi steklenimi površinami. Učilnice se odpirajo v zeleni atrij proti cesti in preko avle v notranji leseni atrij, ki je namenjen pouku na prostem.

 

Notranja oprema sledi ideji svetlega in odprtega prostora. Zasnovana je v svetlih tonih in v kombinaciji z masivnim lesom. Ker je prizidek namenjen v prvi vrsti najmlajšim osnovnošolcem, smo v osrednjem delu avle uredili mehki kotiček za poležavanje, počitek in sanjarjenje.

 

K načrtu predlaganega prizidka smo pridobili soglasje avtorja prvotnega objekta, arhitekta Grege Košaka, ki nam je sodeloval in nas usmerjal pri konceptu in umestitvi.

Vrsta objekta: Vzgojno izobraževalni

Lokacija: Ljubljana, Cesta v Mestni log

Naročnik: MOL in OŠ Kolezija

Leto projekta: 2014

Leto izgradnje: 2014-15

Velikost: 600 m2

Fotografija: Blaž Zupančič