KNJIŽNICA NA GIMNAZIJI JOŽETA PLEČNIKA V LJUBLJANI

Prenova in oprema prostorov

Nova knjižnica na Gimnaziji Jožeta Plečnika je urejena v nenamenskih prostorih, ki so bili prvotno učilnica in del hodnika uršulinske gimnazije, kasneje pa hišniško stanovanje. Prostor smo najprej očistili vseh predelnih sten in spuščenih stropov ter izdelali barvno študijo v skladu s smernicami Konservatorskega načrta.

 

Po odstranitvi vseh predelnih sten sta prostora izrazito različna: vstopni, ožji prostor je členjen, sicer premalo osvetljen v globini, večji prostor pa enovit, svetel. V prvem delu (ožji prostor, nekdanji hodnik) je prejemni prostor in kabinet za evidentiranje gradiva, ki je zaprt s stekleno steno. V večjem prostoru (prvotni učilnici) je knjižnica s čitalnico, ki se po potrebi spremeni v manjšo učilnico.

 

Projekt je bil v letu 2020 nagrajen z nagradama BigSEE Interior Design Award in OHS Award 2020.

 

Več:

BIGSEE INTERIOR DESIGN AWARD

Kultura bivanja: Knjižnica na Gimnaziji Jožeta Plečnika / RTV SLO

Prostor, ki je dijakom še bolj priljubil branje / DELO 

OUTSIDER

OHS 2020

 

Vrsta objekta: Vzgojno izobraževalni

Lokacija: Ljubljana, Šubičeva cesta 1

Naročnik: Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

Leto projekta: 2019

Leto izgradnje: 2019

Velikost: 600 m2

Fotografija: Nika Curk