CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ

v načrtovanju

Novo predvideni večgeneracijski center bo namenjen potrebam lokalne skupnosti. Objekt je sestavljen iz dveh med seboj povezanih kubusov, ki v pritličju tvorita vhodno pasažo. Ta predstavlja stičišče srečanj različnih generacij, ki prihajajo v center: Mladinski center, Družinski center in Center starejših. Vsi trije so umeščeni v pritličje stavbe in se odpirajo na zelene površine ob objektu. 

V nadstropju so prostori Četrtne skupnosti in večnamenska dvorana. Terasa v 1. nadstropju je zelena, namenjena lokalni pridelavi zelenjave in vzgoji čebel.

Lokacija: Ljubljana, Vič

Naročnik: Javni

Leto projekta: 2021-2023

Leto izgradnje: 

Velikost: 990 m2

Render: Ksenija Strnad Kralj