CELOVITA PRENOVA IN DOZIDAVA OŠ ZALOG

Celovita prenova in dozidava OŠ Zalog je bila načrtovana z namenom izboljšanja varnosti in zagotavljanja ustreznih prostorov za uporabnike, izvedena pa v javno zasebnem partnerstvu. Dela so obsegala energetsko, statično, požarno in materialno tehnično sanacijo, reorganizacijo šole, dozidavo male telovadnice in knjižnice ter novo notranjo opremo.

Vrsta objekta: Vzgojno izobraževalni

Lokacija: Ljubljana Zalog, Cerutova 7

Naročnik: OŠ Zalog

Leto projekta: 2020

Leto izgradnje: 2021

Velikost: 3700 m2

Fotografija: Nika Curk