IGRIŠČE OŠ LEDINA

Prenova šolskega igrišča

Načrt prenove je obsegal vsebinsko, funkcionalno in oblikovno ureditev večnamenskega šolskega igrišča, ujetega v kare stavb ob šoli, kjer so na relativno majhnem prostoru združene tri osnovne vsebine: šport, igra in izobraževanje. Izhodišča pri načrtovanju so bila varnost, igra, vadba, povezovanje, druženje, zasebnost, opazovanje, počitek ...

 

Osnovne dejavnosti so med seboj vizualno ločene z lesenimi tribunami, površine, namenjene različnim vsebinam, pa so asfalt, pesek, guma in les.

 

Ker na igrišču ni zelenic, smo ohranili vsa drevesa in igrišče likovno podredili drevoredu na severni strani igrišča, ki je postal bariera med športnim igriščem in severnim igriščem z zunanjo učilnico in prostorom za popoldansko varstvo. Športno igrišče v osrednjem delu je v jutranjem času namenjeno dostavi in parkiranju, kasneje igram z žogo. Južno igrišče  je opremljeno z večnamenskimi igrali na peščeni podlagi, severno pa z ravnotežnimi igrali na gumasti podlagi in zunanjo učilnico na lesenem tlaku.

Vrsta objekta: Vzgojno izobraževalni

Lokacija: Ljubljana, Komenskega ulica 19

Naročnik: MOL in OŠ Ledina

Leto projekta: 2015

Leto izgradnje: 2016

Velikost: 1850 m2

Fotografija: Blaž Zupančič