PRIZIDEK OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA

Dozidava Osnovne šole in oprema

Pritličen prizidek Osnovne šole Milana Šuštaršiča je zgrajen na severovzhodni strani obstoječe šole. Tlorisno in gabaritno povzema koncept obstoječe arhitekture.

 

Novi objekt je pritličen, z enokapnico in delom ravne zelene strehe. Na obstoječi objekt se navezuje preko obstoječega glavnega vhoda. Načrtovan je v skladu s priporočili za gradnjo osnovnih šol, namenjen pa izvajanju osnovnošolskega izobraževanja. Obsega 3 učilnice za otroke 1. razreda, kabinet, večnamenski prostor in sanitarije. Pripadajoča notranji in zunanji atrij sta namenjena izvajanju pouka na prostem in prostočasnim dejavnostim.

 

Prostori so svetli, z velikimi odprtimi steklenimi površinami. Učilnice se odpirajo proti igriščem in preko avle v notranji zeleni atrij.

Notranja oprema sledi ideji svetlega in odprtega prostora. Zasnovana je v svetlih tonih in v kombinaciji z masivnim lesom.

K načrtu predlaganega prizidka smo pridobili soglasje avtorja prvotnega objekta, arhitekta Petra Zupana, ki nam je sodeloval in nas usmerjal pri konceptu in umestitvi.

Vrsta objekta: Vzgojno izobraževalni

Lokacija: Ljubljana, Štembalova ulica 2A

Naročnik: MOL in OŠ Milana Šuštaršiča

Leto projekta: 2017

Leto izgradnje: 2018

Velikost: 300 m2 

Fotografija: Blaž Zupančič