Curk arhitektura

Arhitektura, oblikovanje, razvoj, sodelovanje ...

 

Razvijamo nove, sodobne pristope obravnave prostora in oblikujemo po meri človeka, za človeka. Vedno načrtujemo z zavestjo ohranjanja tradicije in etičnega odnosa do okolja ter hkrati neprestano spremljamo in sledimo razvoju stroke. Projektiramo interdisciplinarno, saj v proces aktivno vključujemo strokovnjake drugih področij ter slovenske umetnike in oblikovalce. Projekti na področju vzgoje in izobraževanja so nam še posebej pri srcu. Zavedamo se velike odgovornosti pri načrtovanju javnih prostorov, zato kreativni pristop združujemo z upoštevanjem sodobnih predpisov in standardov ter veljavno zakonodajo.

 

Biro Curk arhitektura je bil ustanovljen maja leta 2004. Od takrat v njem deluje večinoma pet arhitektov, ostali projektanti (statik, strojni in elektro inženir, požarni inženir, tehnolog...) pa so zunanji sodelavci. Področje dela je široko in obsega vse od načrtovanja objektov in opreme, priprave projektne in tehnične dokumentacije, pridobivanja soglasij, gradbenih in uporabnih dovoljenj pa vse do izdelave urbanističnih in prostorskih preveritev.

Jožica Curk

Po končani Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani je študirala na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1995 diplomirala. Leta 1999 je pri pristojni inženirski zbornici opravila strokovni izpit za odgovorno načrtovalko arhitekture in odgovorno vodjo projektov. V naslednjih nekaj letih je delovala samostojno in v sodelovanju z drugimi biroji. Leta 2004 je ustanovila biro Curk arhitektura. Področje njenega dela obsega arhitekturno načrtovanje, grafično in produktno oblikovanje ter oblikovanje notranje opreme. Redno sodeluje na skupinskih in samostojnih razstavah. Je članica DAL (Društvo arhitektov Ljubljana) in DOS (Društvo oblikovalcev Slovenija), kot odgovorna projektantka arhitekture, odgovorna prostorska načrtovalka in odgovorna nadzornica je vpisana v imenik ZAPS (Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije) pod zaporedno številko A-0500. Je tudi pristopnica k platformi oblikovanja v Sloveniji Center 01.

Povezave