Oblikovanje

po meri človeka

projekti

CURK ARHITEKTURA

Arhitektura, oblikovanje, razvoj, sodelovanje

Razvijamo nove, sodobne pristope obravnave prostora in oblikujemo po meri človeka, za človeka. Vedno načrtujemo z zavestjo ohranjanja tradicije in etičnega odnosa do okolja ter hkrati neprestano spremljamo in sledimo razvoju stroke. Projektiramo interdisciplinarno, saj v proces aktivno vključujemo strokovnjake drugih področij ter slovenske umetnike in oblikovalce.