EKOHIŠA BIC LJUBLJANA

Novogradnja šolskega objekta in oprema

Novi večnamenski šolski objekt EKOHIŠA BIC Ljubljana je namenjen programu naravovarstveni tehnik. Zasnovan je kot samostojna enota v sklopu šolskega kompleksa BIC. Objekt je lesen, skoraj nič energijski.

 

Biotehniški izobraževalni center BIC Ljubljana je danes eden izmed desetih največjih šolskih centrov v Sloveniji. Izobraževanje poteka v 9 srednješolskih in 2 višješolskih izobraževalnih programih, slušatelji pa pridobivajo strokovna znanja in kompetence s področij veterine, živilstva in prehrane, biotehnologije, naravovarstva ter gostinstva in turizma. Center se nahaja na več lokacijah. Izobraževalni prostori pa omogočajo pridobivanje praktičnih izkušenj v realnih učnih okoljih, saj so odprti tudi za širšo javnost.

 

Novi večnamenski šolski objekt Ekohiša je eno nadstropen, zgrajen na zelenem zemljišču obstoječega šolskega kompleksa BIC na robu Ljubljanskega barja. Namenjen je programu naravovarstveni tehnik in sprejme do sto dijakov. Objekt je lesen, skoraj nič energijski. V dobrih 500 m2 neto površin so štiri učilnice, sodobna tehnična delavnica in večnamenska avla za zunanje obiskovalce. Vremenska naprava na fasadi je povezana s centralnim nadzornim sistemom, ki omogoča spremljanje vremenskih vplivov na razmere v stavbi, kar je del učnega procesa. Pokrita terasa za pouk na prostem je povezana s tehnično učilnico.

 

Koncept umestitve se spogleduje z okolico. Barjanski travniki, jarki za odvajanje vode, visoka drevesa in grmovje… vse to so značilnosti pokrajine, v katero je umeščen objekt. Tloris je podolgovat. Na eni strani se odpira proti visokemu gostemu grmovju, na drugi strani pa v park s starimi drevesi, kjer si bodo učenci uredili učni ekostistem s pticami in žuželkami, značilnimi za Ljubljansko barje.

 

Fasada objekta in nadstrešek sta likovna preslikava te pokrajine. Lesene letve z neenakomernim rastrom ponazarjajo veje in debla bližnjih grmov in dreves. Silhueta krošenj se odslikava v nadstropnem delu fasade, ki je lesena, bela fasada v pritličju pa ponazarja meglice, ki se v zgodnjem jutru obešajo nad pokrajino. Podoba le te se preko velikih steklenih površin preslikava tudi v notranjost, kjer se omenjeni elementi ponovijo kot oddaljen odsev

 

Projekt je bil nagrajen z BIGSEE ARCHITECTURE AWARD 2020 in nacionalno nagrado NAJ-LESENA GRADNJA 2020 v kategoriji javnih stavb, ki jo podeljuje Spirit Slovenija.

 

Več:

NAJ-LESENA GRADNJA 2020

BIGSEE ARCHITECTURE AWARD 2020 

OUTSIDER

RADIO PRVI

OHS 2020

EU MIES AWARD 2022 NOMINEE

OUTSIDER_10 IZSTOPAJOČIH REALIZACIJ LETA 2020

Vrsta objekta: Vzgojno izobraževalni

Lokacija: Ljubljana, Cesta v Mestni log 47

Naročnik: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

Leto projekta: 2018

Leto izgradnje: 2019

Velikost: 530 m2

Fotografija: Nika Curk